Chạy bộ

Chạy bộ SNKRVN huấn luyện bởi Magic Stride Running Institute (2)

SNKRVN x MSRI | 17.05.2019 – Hoàn thành tốt bài tập chạy bộ 6km với pace 6:28

Mình đã đếm ngược vòng còn lại khi chạy bộ và cảm thấy đó là một cách hiệu quả thay vì đếm số tiến lên. Việc chạy bộ là sự kiên nhẫn để tích luỹ qua từng ngày và giúp cho nền tảng của bạn tiến bộ từ từ, không thể ngày một ngày hai mà làm được.

SNKRVN x MSRI | 15.05.2019 Không đáp ứng đủ bài như giáo án đề ra

Chạy bộ là một quá trình và hành trình ấy SNKRVN chưa thể hoàn thành bài tập đề ra trong một ngày luyện tập. Tuy nhiên cũng không quá mức lo lắng vì mình tin rằng mình có thể làm tốt hơn ở những buổi tập sau. Các bạn hãy mang sneakers và chạy bộ, trải nghiệm công nghệ và đừng quên mang giày chạy bộ đúng để tránh chấn thường nhé.