Kiến thức SNKR

Tổng hợp tấn tần tật những kiến thức liên quan đến Sneakers.

NIKE ZOOM AIR: Công nghệ của Tốc độ

Trong thể thao, từ 1 vận động viên bình thường biến thành 1 con người vĩ đại và lập kỷ lục chỉ tính bằng khoảng khắc. Vậy nên, tất cả những gì mà 1 vận động viên cần là tối ưu hóa thành tích của mình và nâng cao tốc độ trong thi đấu. Trong nhiều năm, sự ám ảnh về tốc độ thúc đẩy Nike phải phát triển ra một công nghệ mang tính cách mạng: vừa nhẹ, vừa hỗ trợ cho tốc độ của vận động viên. Công nghệ ấy phải tạo ra 1 sự thay đổi triệt để và thay đổi cuộc chơi trong thi đấu và ngành thể thao trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, với nhiều người nghĩ công nghệ phải là 1 cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Nhưng với Nike, công nghệ đột phát là khi phát triển cấp tiến 1 công nghệ đã có sẵn và làm nó trở nên hữu ích tột bậc.