Chạy bộ là một phân khúc thị trường mà bất cứ ông lớn nào cũng đều muốn chiếm giữ và …