SNKRVN

Kiến thức

Giá trị thương hiệu của Nike và adidas – ai có giá hơn?

Theo interbrand.com vừa công bố top 100 công ty có giá trị thương hiệu (Brand Value) lớn nhất thế giới thì có đến hai ông lớn, cũng là hai đại kình địch của thương hiệu thể thao (Sportswear) là Nike và adidas trong danh sách top 100 này.

Trong bảng báo cáo của interbrand.com thì Nike đang có giá trị thương hiệu là 30,120 triệu USD, còn adidas có giá trị thương hiệu là 10,772 triệu USD. Chi tiết hơn, sự phát triển của giá trị thương hiệu qua các năm của cũng được thể hiện khá chi tiết qua giai đoạn các năm. Nhưng nếu xét về sự phát triển thì tỷ lệ của vừa tăng 17% – so với tăng chỉ 11% mà thôi.

Nike và adidas - Giá trị thương hiệuTrong top 100 hiện tại, vị trí của thương hiệu là 17, còn vị trí của đứng thứ 50

Phân tích về sự phát triển của Giá trị Thương hiệu (Brand Value) thì Nike vào năm 2000 thì Nike vượt qua khỏi với khoảng cách hơn 4,224 triệu USD. Giá trị thương hiệu năm 2000 của Nike là 8,015 triệu USD và của adidas là 3,791 triệu USD. 

So sánh Nike và adidasSo sánh khoảng cách Giá trị Thương hiệu của Nike và adidas thì Nike đang gia tăng khoảng cách nhanh hơn so với adidas trong 5 năm trở lại đây

2013 đến 2015 là giai đoạn mà giá trị thương hiệu của adidas có sự lung lay lớn, khi 2013 là 7,535 triệu USD, 2014 giảm xuống 7,378 triệu USD, 2015 giảm mạnh xuống 6,811 triệu USD. Đây quả thật là giai đoạn mà adidas chuẩn bị cho sự chuyển đổi cấu trúc thương hiệu, vận hành và rất nhiều dự án được phát triển vào 2016 để bùng nổ và0 2017 2018.

Tuy nhiên, với Nike ta lại thấy tốc độ phát triển thương hiệu vô cùng mạnh và tăng trưởng thần tốc. Tính từ giao đoạn 2012, đây là giai đoạn mà Nike có sự phát triển lớn nhất và gia tăng khoảng cách về Giá trị Thương hiệu với adidas mạnh nhất. Giai đoạn 2012, Nike có Brand Value là 15,126 triệu USD vs. adidas có Brand Value là 6,699 triệu USD. Nhưng đến 2018 thì tốc độ tăng trưởng của Nike là tăng 199%, trong khi đó adidas chỉ tăng khoảng 160%. Như vậy, có thể thấy rằng khoảng cách của Nike và adidas đang có sự nới rộng ra. Từ vị trí xếp hạng, cho đến Brand Value Gap giữa Nike và adidas.

Giá trị thương hiệu NikeNike đã tăng trưởng gần 190% về giá trị thương hiệu giai đoạn 2012 – 2018

Giá trị thương hiệu adidasadidas tăng trưởng 160% giai đoạn 2012 – 2018, tuy nhiên có sự sụt giảm giá trị thương hiệu giai đoạn 2013 – 2015

Hình ảnh lấy từ: Interbrand.com, SNKRVN không sở hữu hình ảnh nhưng toàn bộ nội dung của phân tích này do SNKRVN biên soạn.

Bình luận

Instagram

Instagram did not return a 200.