SNKRVN

Spectator kiểu Austerity brogue aka Brogue mà không brogue, mũi wingtip nhưng không có tý lỗ nào, ảnh minh họa hơi khoai nên mượn ảnh của bác Minh Hiền trong group

Bình luận

Instagram

Instagram did not return a 200.