SNKRVN

Tin tức, Sneakers

Nike “bay” 17 tỷ USD vốn hoá thị trường vì virus Corona

Theo Forbes thì Nike là tập đoàn trang phục thể thao đầu tiên đã đưa ra thông báo về việc Virus Corona ảnh hưởng đến tình hình tài chính của tập đoàn này như thế nào, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Gần như toàn bộ các cửa hàng của tại thị trường Trung Quốc, nơi dịch Corona bùng phát, đã bị đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như hệ thống của Nike. Tình hình dịch có nhiều chuyển biến khó lường & nói riêng và các thương hiệu nói chung rất cẩn thận trong từng kế hoạch vận hành của các cửa hàng trên toàn cầu.

Forbes cũng đã giải thích rõ tại sao thị trường Trung Quốc đã tạo nên sự ảnh hưởng xấu đến và vốn hoá cũng mất 17 tỷ USD. Chi tiết về sự diễn giải của Forbes được đưa ra như sau:

– Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất tại Châu Á của khi đóng góp tới 15% doanh thu của tập đoàn và hơn 40% lợi nhuận theo năm tài khoá 2019 (kết thúc vào tháng 5.2019)
– Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất so với các thị trường còn lại và đóng góp 1/3 vào sự phát triển của tập đoàn trong giai đoạn 2016 – 2019 vừa qua.
– Với doanh thu tại thị trường Trung Quốc, đã kiếm được 2.4 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 18% tính riêng cho thị trường trong khi mức tăng trưởng chung của toàn cầu là 6.5% mà thôi.
– Trung Quốc là thị trường tạo ra lợi nhuận nhiều nhất trong 4 năm vừa qua và đóng góp gần 800 triệu USD trên tổng số lợi nhuận vận hành.
– Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu điều chỉnh tăng 30% trong năm 2019 so với tổng tỷ suất lợi nhuận của tập đoàn là 12.2%

 

Bình luận
Instagram