Site icon SNKRVN

Sản phẩm của Kobe Bryant trên Nike.com đã SOLD OUT chứ không phải bị tháo xuống

Mamba Day là gì? Tại sao Nike luôn ra mắt hàng loạt các phối màu đẹp mắt vào dịp này?

Đại diện của Nike đã thông báo với Forbes.com rằng các sản phẩm của đã SOLD OUT thay vì thực hiện việc rút toán bộ sản phẩm mà nhiều chuyên kênh đã rút khỏi website trước đó do lo sợ các seller vô đạo đức đầu cơ các sản phẩm nhân sự kiện Bryant & con gái mất do tai nạn máy bay trực thăng.

Khi bạn search cụm từ “Kobe” trên nike.com thì bây giờ đã hiển thị bài tưởng nhớ về Bryant.

Along with millions of athletes and fans throughout the world, we are devastated by today’s tragic news. We extend our deepest sympathies to those closest to and Gianna, especially their family and friends.

As we are learning more details of the accident and the others who have tragically lost their lives, our heartfelt sympathies go out to everyone involved and impacted.

was one of the greatest athletes of his generation and has had an immeasurable impact on the world of sport and the community of basketball. He was a beloved member of the family. We will miss him greatly. Mamba forever.

Bình luận

Exit mobile version