Tag: giày chạy bộ

Chạy bộ SNKRVN huấn luyện bởi Magic Stride Running Institute (2)

SNKRVN x MSRI | 17.05.2019 – Hoàn thành tốt bài tập chạy bộ 6km với pace 6:28

Mình đã đếm ngược vòng còn lại khi chạy bộ và cảm thấy đó là một cách hiệu quả thay vì đếm số tiến lên. Việc chạy bộ là sự kiên nhẫn để tích luỹ qua từng ngày và giúp cho nền tảng của bạn tiến bộ từ từ, không thể ngày một ngày hai mà làm được.