Tag: thời trang

SNEAKERS PHIÊU LƯU KÝ - "Dịch chuyển" theo cách rất khác từ những người mê giày

SNEAKERS PHIÊU LƯU KÝ – “Dịch chuyển” theo cách rất khác từ những người mê giày

Sneakers đối với chúng tôi – những người trẻ – là một niềm vui, là động lực để cố gắng làm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Chúng tôi mang sneakers, mua sneakers, sưu tầm chúng với một ý niệm về sự trải nghiệm của lịch sử, của di sản, của hiện tại và cả tương lai.