SNKRVN

Reseller in Luxury Market
Kiến thức, SNEAKERS

Thị trường mua bán lại (Resell) hàng luxury đang ngày càng mạnh lên

Hôm nay, SNKRVN đã đọc bài nghiên cứu thị trường của Boston Consulting Group nói về việc thị trường thứ cấp (Secondary Market / Resale Market) đã có sự phát triển vượt trội và tăng trưởng mạnh hơn so với thị trường sơ cấp (Primary Market).

Đầu tiên giải thích sơ qua về hai thuật ngữ như sau:

1. Thị trường sơ cấp (Primary Market): Thị trường sơ cấp là nơi mà end-consumers (người tiêu dùng cuối) dùng tiền để mua trực tiếp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ,… mà thương hiệu tạo ra sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ,… theo giá bán lẻ tạo ra. Người dùng cuối sẽ giao dịch kinh tế và người bán hàng sẽ nhận được tiền theo giá bán lẻ đề ra. Giá bán lẻ sẽ được ghi nhận vào doanh thu của thương hiệu bán sản phẩm.

VD: OFF-WHITE x Nike bán đôi giày Air Jordan 1 với giá bán lẻ (Retail Price): 10,000,000 VNĐ. Bạn A sẽ là người tiêu dùng cuối mua món hàng đó với giá bán lẻ và Thương hiệu sẽ ghi nhận Doanh thu 10,000,000 VNĐ vào sổ sách kế toán. Đây là giao dịch trên thị trường sơ cấp. Nếu bạn A bán đôi giày này cho một bạn B với giá 50,000,000 VNĐ, thì chênh lệnh 40,000,000 VNĐ sẽ vào túi của bạn A & 40,000,000 VNĐ này là dòng tiền phát sinh – nó sẽ nằm ở thị trường Thứ cấp 

2. Thị trường thứ cấp (Secondary Market / Resale Market): là nơi bạn mua được một sản phẩm có giá bán lẻ (retail price) và bán lại nó với một giá cao hơn giá vốn bạn đã bỏ ra như ví dụ đã đề cập ở trên. Số tiền chênh lệch này được ghi nhận vào tài khoản của người bán (không phải thương hiệu bán sản phẩm với giá bán lẻ), dòng tiền chênh lệch sẽ nằm ở thị trường thứ cấp, không được ghi nhận vào doanh thu bán hàng của thương hiệu.

Quay trở lại phần nghiên cứu của Boston Consulting Group, Tập đoàn điều tra thị trường đã có một khảo sát với 12,000 khách hàng tại hơn 10 thị trường và đưa ra những phân tích vô cùng thú vị sau cho thị trường các sản phẩm cao cấp (luxury) như sau:

– Thị trường Thứ cấp sẽ có mức độ tăng trưởng chóng mặt từ 25 tỷ đô năm 2018 đến 36 tỷ đô năm 2021. Tăng trưởng hơn 24%. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng nếu so với mức độ tăng trưởng 3% ở thị trường sơ cấp từ 330 tỷ đô đến 361 tỷ đô.

– Ngày càng nhiều các bạn trẻ ở thế hệ Millennials (80s – 90s) và Gen Z (sinh từ 2000s trở về sau) tham gia vào thị trường bán lại hàng hoá đã mua. Các bạn càng trẻ ở hai thế hệ trên có tỷ lệ lớn trong việc giao dịch mua đi bán lại, ngược lại thì nhóm già hơn Baby Boomers (60s – 70s) & Gen X (40s – 50s) lại có xu hướng là người mua hàng chứ không thực hiện giao dịch bán lại.

Tài liệu chi tiết các bạn có thể đọc tại đây! 

 

Bình luận

Instagram

Instagram did not return a 200.